Svar: Ordet u-land har använts sedan 1940-talet för att beteckna länder i Asien, Afrika och Latin­amerika där man har försökt minska klyftan mellan rika och fattiga med hjälp av olika humanitära hjälpinsatser. U-land är en kortform av under­utvecklat land eller utvecklingsland, beroende på vilken synvinkel man väljer.