Gå till innehållet

2/2014

Svenskan i dagens samhälle

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Den femtonde sammankomsten för konferensen Svenskan i Finland hölls vid Tammerfors universitet 8–9 maj. Temat …

Substantiv eller verb?

Artiklar

Monica Äikäs

Som skribenter kan vi ibland välja om vi vill uttrycka ett visst innehåll med substantiv …

Lånat och ärvt i svenskan

Artiklar

Caroline Sandström, Leila Mattfolk, Nina Martola

I första delen av artikelserien Språkkontakt (Språkbruk 1/2014) beskrevs hur och varför språkkontakt uppstår och vad den kan innebära för ett språk. I denna del presenteras lånord i svenskan. I de följande delarna kommer bland annat svenska lån i finskan och lån i de svenska dialekterna i Finland att diskuteras.

Norsk grundlag i nya språkdräkter

Artiklar

Nu finns den norska grundlagen inte längre bara på bokmål, utan för första gången även …

Finlandssvenska bebyggelsenamn gratis på nätet

Artiklar

Den sedan länge slutsålda boken Finlandssvenska bebyggelsenamn (Lars Huldén, 2001) finns nu i digital version, …

Idio(ma)tiska uttryck

Krönikan

Ted Forsström

Att vara bra på engelska har jag alltid sett som en fjäder i hatten. Som …

Anna-Lena Laurén fick Hugo Bergroth-priset

Artiklar

Hufvudstadsbladets Moskvakorrespondent Anna-Lena Laurén fick årets Hugo Bergroth-pris. I prismotiveringen står det bland annat att …

Språkfrågor

Artiklar

Monica Äikäs

Språkfrågorna är besvarade och sammanställda av Monica Äikäs. Nejonögon Fråga: Varifrån kommer ordet nejonöga? Ordet …

Finlandssvenska teckenspråket allvarligt hotat

Artiklar

Det finlandssvenska teckenspråket har upptagits i iSLanDS (International Institute for Sign Languages & Deaf Studies, …

Skönt att slippa normativiteten

Aktuell litteratur

Robin Valtiala

Julia Tidigs: Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa. Åbo Akademis förlag 2014. 348 sidor.