Den traditionella Språkrådsdagen arrangerades i Stockholm 8 maj. På Språkrådsdagen fick Lars Borin och Markus Forsberg Erik Wellanders pris för sitt arbete med språkbanken Korp. Tack vare Korp har det blivit mycket lättare för både språkexperter och andra intresserade att undersöka dagens svenska.

Det årliga priset Klarspråkskristallen tillföll svenska Jordbruksverket, som har jobbat för att förbättra sina texter och lära sina medarbetare hur de kan skriva klarare texter.

Fred Taikon fick Minoritetsspråkspriset som erkänsla för sitt arbete med att sprida det romska språket och höja dess ställning. Taikon ger bland annat ut tidskriften É Romani Glinda, och han arbetar för att höja kvaliteten på översättningar till romska språkvarieteter.