Svenska Akademien har beslutat tilldela Ann-Marie Ivars Blomska stipendiet på 50 000 kronor.  Stipendiet utgår vartannat år ur en fond bildad 1945 av donationsmedel efter makarna Edward och Eva Blom och skall med den tidens formulering tilldelas ”personer, vilka på ett mera framträdande sätt gjort sig förtjänta om svenska språkets rykt och ans”. De senaste mottagarna av priset har varit 2004 Börje Tjäder, 2006 Peter Cassirer, 2008 Lena Peterson, 2010 Hugo Karlsson och 2012 Barbro Ståhle Sjönell.

Ann-Marie Ivars är språkvetare och född 1941 i Närpes. Hon blev fil.dr 1986 och var sedan under flera år professor i nordiska språk vid universitetet i Helsingfors. Ann-Marie Ivars är även verksam vid Svenska litteratursällskapet i Finland och ingår bland annat i projektet Svenskan i Finland – i dag och i går, där hon är huvudförfattare till boken om det talade språket. Hon har varit redaktör för flera språkvetenskapliga utgåvor.