Gå till innehållet

1/2015

Kielitoimisto 70 år

Artiklar

I år har det gått 70 år sedan finska språkbyrån, Kielitoimisto, grundades. Kielitoimisto var till …

Mili gav plats åt Milla

Artiklar

I årets finlandssvenska namnsdagskalender har 57 nya namn fått en namnsdag och 8 namn har …

Kampanj för klarspråk — också på svenska

Artiklar

Eivor Sommardahl

Vad har Folkpensionsanstalten, Skatteförvaltningen och Vasa stad gemensamt? Jo, de deltar alla tre i en …

Finlandssvensk teckenspråksordbok

Artiklar

I teckenspråksordboken Suvi finns nu finlandssvenskt teckenspråksmaterial och svenska sökord. Det finlandssvenska teckenspråksmaterialet i Suvi(avautuu …

Nordistiken i Tammerfors 50 år

Artiklar

Tammerfors universitet firar i år 90 år, och 50 år har gått sedan ämnet nordisk …

Några uttryck för orsakssamband i översatt text

Artiklar

Monica Äikäs

För en språkgranskare blir det nästan en yrkessjukdom att fundera på språkliga betydelsenyanser i text. Den här gången ska jag diskutera uttryck för orsakssamband.

Pris till språkbadsutvecklare

Artiklar

Professor Siv Björklund och universitetslektor Karita Mård-Miettinen vid enheten för nordiska språk vid Vasa universitet …

Ordbok över äldre finskt skriftspråk på webben

Artiklar

En del av den finska ordboken Vanhan kirjasuomen sanakirja(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (Ordbok …

Rädslan för domänförlust gav språkstrategi

Artiklar

Jenny Sylvin

Språktrupper, en termbank för alla språk, flerspråkiga examina och möten där var och en talar sitt starkaste språk – så gör Helsingfors universitet som vill vara en föregångare inom flerspråkig universitetsutbildning. Som Finlands största tvåspråkiga universitet bär Helsingfors universitet ett särskilt ansvar för nationalspråkens ställning som vetenskapsspråk samtidigt som det värnar om sina internationella kontakter. Universitets nya språkprinciper redogör för de olika språkens roll vid universitetet, och kommer med konkreta tips på hur man kan se över arbetsfördelningen mellan de olika språken.

Tidskrifter ger pluralism

Ledare

Charlotta af Hällström-Reijonen

Vi står mitt i en medieomvälvning och medielandskapet förändras i snabb takt. Särskilt dagstidningarna står …