Gå till innehållet

1/2015

Språkkontakt i ortnamn

Artiklar

Leila Mattfolk, Ritva Liisa Pitkänen

I de tidigare avsnitten av serien om språkkontakt har det konstaterats att det både i de svenska och i de finska dialekterna i Finland finns belägg på kontakter mellan språkgrupperna. Också våra ortnamn berättar att svenskspråkiga och finskspråkiga har levat sida vid sida i vårt land under mycket lång tid.

Så här ska det låta

Aktuell litteratur

Jannika Lassus

Mikael Reuter: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet. Scriptum 2014. 240 sidor.

Språkfrågor

Artiklar

Idel tior Fråga: Finns det någon svensk motsvarighet till det finska uttrycket kympin tyttö (’flicka …

Svenska språknämndens ställningstagande till namnet Posti

Artiklar

Svenska språknämnden vid Institutet för de inhemska språken är oroad över den bristande medvetenhet om …

Samtalsforskning kan hjälpa dem som har autism

Artiklar

Bianca Holmberg

En bekant som hade det som då kallades Aspergers syndrom väckte Mari Wiklunds intresse för att undersöka de prosodiska dragen i autistiska personers tal. Det här blev upptakten till hennes stora forskningsprojekt om de speciella svårigheter som kan uppstå i samtal med en person med autism.

Den spanske Parland jazzar lite mer än han är trött

Artiklar

Robin Valtiala

Det är roligt varje gång en riktigt udda författare blir översatt. Som nu när Emilio Quintana, diktare och anställd vid Cervantesinstitutet i Stockholm, har tolkat den finlandssvenske modernisten Henry Parland till spanska.

Till det svaga språkets försvar

Krönikan

Mathias Rosenlund

Jag vill diskutera det så kallade svaga språket. Nu menar jag inte den slags språkanvändning …

Får man tala sitt eget språk i kafferummet?

Artiklar

Johanna Laakso

Enspråkig ideologi i samhället gör att flerspråkighet betraktas som en anomali. Inte ens en medveten tvåspråkighetspolitik kan alltid korrigera den asymmetri som skapas av sociala maktförhållanden mellan språken, och den svaga vitaliteten hos många språkliga minoriteter i de nordiska länderna är en tydlig varning för alla som tror att ett demokratiskt samhälle med välfungerande antidiskrimineringsmekanismer automatiskt kan garantera den språkliga mångfaldens fortbestånd.

Kafferseglaren blev vitgumpsseglare

Artiklar

Birdlife Sverige har publicerat en lista med svenska namn på världens alla fågelarter, 10 709 stycken. …

Språksociologins fader död

Artiklar

Språksociologen Joshua Fishman (1926–2015) har avlidit, 88 år gammal. Fishman är ett av de riktigt …