Språksociologen Joshua Fishman (1926–2015) har avlidit, 88 år gammal. Fishman är ett av de riktigt stora namnen inom språksociologin.

Fishman kan sägas vara den som skapade vetenskapsområdet språksociologi, bland hans tidiga verk kan nämnas Language Loyalty in the United States (1964) och Language problems of developing nations (1968). År 1973 grundade han The International Journal of the Sociology of Language, en tidskrift han var redaktör för fram till sin död. En av hans senare böcker har den talande titeln Do not leave your language alone. The hidden status agendas within corpus planning in language policy (2006).

Fishman är känd bland annat för att ha lanserat begreppet språklig domän på 1960-talet. I sin forskning arbetade han även med och för minoritetsspråk och utrotningshotade språk, forskade i tvåspråkighet samt i jiddisch.  Fishman publicerade närmare hundra böcker och över tusen artiklar under sin långa karriär.

År 2004 fick han det prestigefyllda Unesco-priset Linguapax för sitt arbete för språklig diversitet och flerspråkig utbildning.