I år har det gått 70 år sedan finska språkbyrån, Kielitoimisto, grundades. Kielitoimisto var till att börja med underställd Suomen Kirjallisuuden Seura (finska litteratursällskapet), men år 1949 överflyttades den till Finlands akademi. År 1970 flyttades Kielitoimisto till finska institutionen vid Helsingfors universitet, varefter den blev en del av Forskningscentralen för de inhemska språken 1976.

Kielitoimisto ägnar sig åt finsk språk- och namnvård, och ger bl.a. ut Språkbruks systertidskrift Kielikello(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Som en del av 70-årsjubileet ordnas ett seminarium om språkvård den 17 april i Vetenskapernas hus i Helsingfors. Seminariet har rubriken Normipäivä – keskustelua kielenhuollosta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Mer info om seminariet finns i Kielikello och på Språkinstitutets finska webbsidor.