Gå till innehållet

1/2005

Samernas område

Artiklar

Fråga: Vad heter saamelaisten kotiseutualue på svenska? Svar: Den svenska motsvarighet som används i lagtext …

Vad betyder finlandssvensk?

Artiklar

Mikael Reuter

Det har sagts att det är ett typiskt finlandssvenskt drag att ta avstånd från benämningen …

Vi måste vara egensinniga, bråkiga och öppna!

Artiklar

Kjell Westö

I höstas arrangerades ett finlandssvenskt idémöte i Åbo. En av föredragshållarna var författaren Kjell Westö som talade under rubriken Litteraturen och dess betydelse för språket. Vi kan nu återge Kjell Westös föredrag i sin helhet i Språkbruk.

Språk, litteratur och medicin

Artiklar

Camilla Lindholm

Vad kan studier i litteratur ge studerande i medicin? Och varför genomgår medicine studerandena kurser i kommunikationsundervisning? Fil. dr Camilla Lindholm, som forskat i läkar–patientsamtal, berättar hur och varför.

Ny bok om fonetikens grunder

Aktuell litteratur

Mikael Reuter

”Ingen av de fonologiska modeller som vi betraktat ger en komplett eller invändningsfri beskrivning av …

Med svenskan in i ett nytt årtusende

Artiklar

Birgitta Lindgren

Svenskan överlevde detta sekelskifte och skall förhoppningsvis leva kvar ett bra tag till. Tillväxten av nya ord hittills är det i alla fall inget fel på. Birgitta Lindgren, nyordsredaktör vid Svenska språknämnden, ger här en överblick över nyorden under det nya årtusendets och århundradets första år.

Ny högskoleordlista

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

En ny högskoleordlista har utkommit. Ordlistan innehåller högskoleterminologi på sju språk (finska, svenska, engelska, tyska, …

Talspråket regionaliseras

Artiklar

Ann-Marie Ivars

Dialekterna närmar sig standardspråket och standardspråket närmar sig dialekterna. Fil. dr Ann-Marie Ivars berättar här om den regionalisering inom talspråket som just nu pågår i Svenskfinland.

Tillgängliga webbplatser

Aktuell litteratur

Alexander Paile

I den nyutkomna boken Tillgängliga webbplatser – i praktiken behandlar författarna Helena Englund och Maria …

Visioner, värderingar och önskade positioner

Artiklar

Rune Skogberg

Det är lätt att gå vilse i snårskogen när företag och myndigheter presenterar sina värderingar och visioner, strategiska avsikter och målbilder. Rune Skogberg reder ut ord och uttryck inom strategisk styrning.