Gå till innehållet

1/2005

Begäran

Artiklar

Fråga: Är det möjligt att använda ordet begäran i pluralis och hur heter det i …

I tv eller på tv?

Artiklar

Fråga: Heter det se någonting i tv eller se någonting på tv? Jag har märkt …

Ny upplaga av Finsk-svensk utbildningsordlista

Aktuell litteratur

Sofia Wallin

Sedan den första upplagan av utbildningsordlistan utkom 1997 har en hel del nya termer tillkommit …

Feedback

Artiklar

Fråga: Finns det något bra svenskt ord att ersätta feedback med? Svar: Feedback är egentligen …

Samernas område

Artiklar

Fråga: Vad heter saamelaisten kotiseutualue på svenska? Svar: Den svenska motsvarighet som används i lagtext …

Vad betyder finlandssvensk?

Artiklar

Mikael Reuter

Det har sagts att det är ett typiskt finlandssvenskt drag att ta avstånd från benämningen …

Vi måste vara egensinniga, bråkiga och öppna!

Artiklar

Kjell Westö

I höstas arrangerades ett finlandssvenskt idémöte i Åbo. En av föredragshållarna var författaren Kjell Westö som talade under rubriken Litteraturen och dess betydelse för språket. Vi kan nu återge Kjell Westös föredrag i sin helhet i Språkbruk.

Språk, litteratur och medicin

Artiklar

Camilla Lindholm

Vad kan studier i litteratur ge studerande i medicin? Och varför genomgår medicine studerandena kurser i kommunikationsundervisning? Fil. dr Camilla Lindholm, som forskat i läkar–patientsamtal, berättar hur och varför.

Ny bok om fonetikens grunder

Aktuell litteratur

Mikael Reuter

”Ingen av de fonologiska modeller som vi betraktat ger en komplett eller invändningsfri beskrivning av …

Med svenskan in i ett nytt årtusende

Artiklar

Birgitta Lindgren

Svenskan överlevde detta sekelskifte och skall förhoppningsvis leva kvar ett bra tag till. Tillväxten av nya ord hittills är det i alla fall inget fel på. Birgitta Lindgren, nyordsredaktör vid Svenska språknämnden, ger här en överblick över nyorden under det nya årtusendets och århundradets första år.