Fråga: Heter det se någonting i tv eller se någonting tv? Jag har märkt att båda alternativen förekommer.

Svar: Bägge konstruktionerna går an. Vi hittar dem i konstruktionsordboken Svenskt språkbruk: se ngn/ngt tv eller se ngn/ngt i tv. Exempel: Vi såg ett intressant program på/i tv. En titt på webben ger dock vid handen att det i praktiken är tv som är vanligare i sådana fall.

När det inte finns ett direkt objekt heter det naturligtvis se/titta tv. Exempel: Han satt och tittade på tv hela dagen.