I den nyutkomna boken Tillgängliga webbplatser – i praktiken behandlar författarna Helena Englund och Maria Sundin frågor om webbdesign med tanke på läsare med begränsad förmåga att tillgodogöra sig text. Läsförmågan kan vara begränsad till följd av t.ex. nedsatt syn eller rörelseförmåga, dyslexi eller av att personen lärt sig sven­­ska som främmande språk.

Det finns många faktorer som påverkar läsbarheten hos en text. Vad gäller texter på webben finns det dock vissa enkla regler man kan följa för att göra sina sidor bättre. Många av råden som ges i boken gäller också lika fullt för läsare utan särskilda svårigheter, och anvisningarna kan i många fall med fördel tillämpas på tryckt text lika väl som på webbdesign.

Boken kan vara av intresse för den som funderar på att sätta upp en webbplats på ett företag eller en myndighet. Detaljerade tekniska frågor behandlas inte. Däremot ges en ganska god översikt av saker som bör beaktas om man vill nå ut till en stor heterogen målgrupp. Utöver direkta råd ges en lista på viktiga webbadresser där man kan läsa om olika gruppers specialbehov eller ta reda på allmänna standarder för god webbdesign.

 

Helena Englund och Maria Sundin: Tillgängliga webbplatser – i praktiken. Jure, Stockholm 2004. 184 sidor. ISBN 91-7223-197-1.