Gå till innehållet

från Skribent

Eivor Sommardahl

Kampanj för klarspråk — också på svenska

Artiklar

Eivor Sommardahl

Vad har Folkpensionsanstalten, Skatteförvaltningen och Vasa stad gemensamt? Jo, de deltar alla tre i en …

Uppdaterade skrivregler för myndigheter

Aktuell litteratur

Eivor Sommardahl

Myndigheternas skrivregler. Förlag: Fritzes/Norstedts Juridik, 2014. 156 sidor.

Klart myndighetsspråk – ett handlingsprogram

Artiklar

Eivor Sommardahl

Alla finländska myndigheter ska enligt förvaltningslagen använda ett sakligt, klart och begripligt språk på båda nationalspråken. Men hur är det i verkligheten, omsätts förvaltningslagens krav i praktiken? Svaret är tyvärr nej, det är rätt få av våra myndigheter som kan stoltsera med enkla och klara texter.

Klarspråksprojekt nyttig väckarklocka

Artiklar

Eivor Sommardahl

”Det var intressantare än vad jag hade tänkt mig. En riktig väckarklocka, faktiskt.” Så kommenterade en kommunanställd det nyligen avslutade klarspråksprojektet Rakt på sak.

Kommuner vill tala klarspråk

Artiklar

Eivor Sommardahl

Klarspråkskampanjer och klarspråksarbete ligger i tiden just nu, både ute i världen och hemma i …

Vi minns Björn-Eric Mattsson

Artiklar

Eivor Sommardahl, Mikael Reuter

”Hjälp, vad ska vi göra nu?” Det var den första, själviska reaktionen bland oss på …

Ny upplaga av Svenskt lagspråk i Finland

Aktuell litteratur

Eivor Sommardahl

Svenskt lagspråk i Finland har i dagarnaa kommit ut i en ny, omarbetad upplaga. Den …

Svenskt lagspråk i Finland

Aktuell litteratur

Eivor Sommardahl

Den nya upplagan av Svenskt lagspråk i Finland (populärt kallad SLAF) har kommit ut. Handboken …

Kan man lära gamla byråkrater skriva?

Artiklar

Eivor Sommardahl

På många håll vill myndigheterna lära sig att skriva enklare och mindre byråkratiskt och intresset för klarspråkskurser ökar. Specialforskaren Eivor Sommardahl berättar här om klarspråksprojekt i Finland och Sverige och arbetet med att göra språket enklare och begripligare för alla.

Handbok i juridiskt skrivande

Aktuell litteratur

Eivor Sommardahl

Inom alla yrkesområden uppkommer språkliga mönster som nya yrkesutövare måste tillägna sig. I juristernas yrkesverksamhet …