”Hjälp, vad ska vi göra nu?”

Det var den första, själviska reaktionen bland oss på Svenska språkbyrån när vi nåddes av budskapet om Björn-Eric Mattssons död.

Björn-Eric, Bem, var en av stöttepelarna i vår liksom i så många andras verksamhet. Han var inte bara den självskrivne experten på dataterminologi, utan ställde också vid behov upp som konsult och lärare när vi behövde hjälp på svenska med våra dataprogram.

Språkbruks läsare minns Björn-Eric Mattsson bl.a. som författare till ett flertal dataordlistor och som språkpristagare vid Hugo Bergroth-sällskapets språkvårdsdag år 2000. Men många av läsarna har också personliga minnen av Bem. Han var datalärare på Hanken, på Svenska social- och kommunalhögskolan och inte minst under ett flertal år på Arbis i Helsingfors, han deltog i åtskilliga av de svensk-finska översättarseminarierna och han var en flitig debattör på de finsk-svenska översättarnas diskussionslista Hieroglyfus. Den som ställde en datarelaterad fråga på ”Glyfen”, vare sig den gällde terminologi eller teknik, kunde vara tämligen säker på att få ett snabbt svar av Bem.

Björn-Eric Mattsson ”har inte bara populariserat datavärlden för en bred allmänhet, han har också försett både allmänheten och experterna med de språkliga instrument de behöver”, stod det i motiveringen för Hugo Bergroth-priset  år 2000.

Bem hörde till dem som aktivt arbetade för en fungerande svensk dataterminologi, i nära samarbete med Svenska datatermgruppen vars arbete han deltog i – självfallet per e-post. Som lärare i datakunskap insåg han nyttan av att språket anpassades till användarna. Nästan alla använder dator i dag, och det finns ingen anledning att använda engelska termer om sådant som hör till vår vardag, som till exempel e-post. Själv arbetade Bem också som översättare av datahandböcker, och där kunde han tillämpa sin språksyn.

Det är många som vill hedra Björn-Eric Mattssons minne. På begäran av hans anhöriga har Svenska folkskolans vänner grundat Björn-Eric Mattssons minnesfond, vars avkastning ska användas för stipendier till studerande eller lärare i Bems anda. Inbetalningar kan göras på SFV:s konto 405548-297. Skriv SFV som mottagare och Björn-Eric Mattssons minnesfond (och vid behov ditt eget namn) i meddelandefältet.