Gå till innehållet

från Skribent

Caroline Sandström

Huvudredaktör för Ordbok över Finlands svenska folkmål.

”Det handlar inte bara om orden utan om hur man ser på världen”

Artiklar

Caroline Sandström

Idag är dialekterna Caroline Sandströms levebröd. I bakgrunden till ett vetenskapligt studium av dem finns det språk hon ärvde av Olgamommo och pappa Per.

En inblick i språklig mångfald i dagens Finland

Aktuell litteratur

Caroline Sandström

Antologin Suomalaisten kielellistä elämää ger en inblick i det material som samlades in via projektet Hundra finländska språkliga livshistorier.

Sydösterbottningar i amerikanska Östern och Västern berättar

Aktuell litteratur

Caroline Sandström

Ann-Marie Ivars: Amerikaminnen. Återvandrare och invandrare berättar. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors. Appell Förlag, Stockholm 2020.

Fönster, vindöga och andra gluggar i nordiska språk

Artiklar

Caroline Sandström

I vår nordiska språkgemenskap har många ord för fönster använts genom tiderna.

Innovativ studie av sverigesvenska dialekter

Aktuell litteratur

Caroline Sandström

Jannie Teinler: Dialekt där den nästan inte finns. En folklingvistisk studie av dialekternas sociala betydelse i ett standardspråksnära område. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 98. Uppsala universitet 2016. 295 sidor.

Dua eller nia?

Aktuell litteratur

Caroline Sandström

Johanna Isosävi och Hanna Lappalainen (red.): Saako sinutella vai täytyykö teititellä? Tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä. Tietolipas 246. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsingfors 2015. 434 sidor.

Astrid Lindgren och deckare inspirerar till studier i svenska

Artiklar

Caroline Sandström, Nina Martola

I Språkbruk 1/2014 skrev vi om svenskämnet vid universitetet ”L’Orientale” i Neapel, ett av de 228 universitet i världen där man kan studera svenska. I detta nummer fortsätter vi skriva om svenska institutioner ute i världen. Denna gång handlar det om Tyskland och städerna Frankfurt am Main, Köln och Bonn, som Nina Martola och Caroline Sandström från Språkinstitutet besökte i somras. De representerade Svenska litteratursällskapets språkvetenskapliga nämnd i samband med ett studiebesök.

Lån i svenska dialekter i Finland

Artiklar

Caroline Sandström, Leila Mattfolk, Nina Martola

I serien om språk i kontakt diskuterar vi i detta avsnitt lån i de svenska dialekterna i Finland. Tidigare har vi introducerat orsaker till och resultat av språkkontakt och diskuterat arv och lån i svenska. I förra numret presenterade Eino Koponen svenska lån i finska. Det här bidraget handlar om lånord i våra svenska dialekter och exempelorden är hämtade ur nätordboken Ordbok över Finlands svenska folkmål.

Lånat och ärvt i svenskan

Artiklar

Caroline Sandström, Leila Mattfolk, Nina Martola

I första delen av artikelserien Språkkontakt (Språkbruk 1/2014) beskrevs hur och varför språkkontakt uppstår och vad den kan innebära för ett språk. I denna del presenteras lånord i svenskan. I de följande delarna kommer bland annat svenska lån i finskan och lån i de svenska dialekterna i Finland att diskuteras.

När språk möts

Artiklar

Caroline Sandström, Leila Mattfolk, Nina Martola

Här startar vår nya artikelserie om språkkontakt. Den första delen beskriver hur och varför språkkontakt uppstår och vad den kan innebära för ett språk. I de följande delarna presenteras bland annat lånord i svenskan, svenska lån i finskan och lån i de svenska dialekterna i Finland (finska, ryska, franska m.fl.).