Vi står mitt i en medieomvälvning och medielandskapet förändras i snabb takt. Särskilt dagstidningarna står inför stora utmaningar, med kraftigt sjunkande antal prenumeranter. Men också tidskrifterna drabbas. Detta gäller naturligtvis även Språkbruk.

Vi på Språkbruk är bortskämda med positiv respons för vårt innehåll – om vi får negativ kritik handlar det för det mesta om tidningar som gått till fel adress, och liknande praktiska detaljer. Efter varje nummer brukar det komma ett antal mejl till oss på redaktionen, där läsare tackar oss för olika artiklar och tipsar oss om ämnen att skriva om. Sådant gör en redaktör lycklig, så fortsätt med det! Däremot har vi fått tydliga signaler om att Språkbruks utseende inte är tillräckligt tilltalande, och vi har fått acceptera att det som vi sett som en stilren layout har andra sett som tråkig. Så ska det inte vara förstås. En tidskrift ska vara tilltalande även för ögat.

Vi har därför förnyat vårt utseende, och resultatet ser du i din hand. Bakom förnyelsen står grafiske formgivaren Antti Pokela. Hoppas ni är lika nöjda med slutresultatet som vi. En utseendeförnyelse av detta slag innebär i praktiken naturligtvis även en viss förnyelse av innehållet, men vi har inte tänkt ge avkall på kvaliteten. Även i fortsättningen ska Språkbruk vara en populärvetenskaplig kvalitetstidskrift vars innehåll man kan lita på.

Språkbruk är den enda tidskriften i Finland som skriver om språk på svenska.

När dagstidningarna blir färre, dagstidningsredaktionerna mindre, och innehållet i tidningarna därför av nödtvång likriktas, finns det ett allt större behov av tidskrifter. Då är det bra att utbudet på tidskrifter i ett finlandssvenskt perspektiv är ovanligt bra. Det finns faktiskt så mycket som ett hundratal finlandssvenska tidskrifter att välja mellan. De handlar om filosofi, film, fiske, feminism och fredsarbete, för att nämna några teman. Men: Språkbruk är den enda tidskriften i Finland som skriver om språk på svenska. Det är egentligen ganska överraskande, med tanke på hur språkintresserade finlandssvenskar verkar vara.

Tidskrifterna skriver om sådant som dagstidningarna inte hinner med när de tävlar om vem som är först med en nyhet. Språkbruk är sällan först med nyheter som finns i andra tidningar, men däremot är vi ofta ensamma om att skriva om vissa ämnen. Många ämnen som är intressanta och relevanta av språkliga orsaker förbigås helt i dagstidningarna.

Men även om vi har vår egen nisch, och våra prenumeranter verkar vara nöjda, kan vi inte bortse från att även vår upplaga börjat minska. Också Språkbruk är beroende av sina prenumeranter, och med för få läsare kan inte heller Språkbruk utkomma i framtiden. Nu har vi genom vår utseendeförnyelse försökt sänka tröskeln för nya prenumeranter. Jag hoppas att det lyckas, för Språkbruk bidrar till pluralism i ett tidningslandskap som blir allt mer likriktat och ytligt och där en allt större del är klickvänliga nyheter på webben.