Gå till innehållet

dialekter

Språkrelaterat nyckelord

Likt och olikt – Svenska dialekter på ömse sidor om havet

Artiklar

Maj Reinhammar

Vad finns det för gemensamma drag mellan de svenska dialekterna i Finland och Sverige? Denna artikel grundar sig på fil.dr Maj Reinhammars föredrag på det dialekt- och onomastikseminarium som hölls den 19 april 2001 för att fira Peter Slottes 60-årsdag. Maj Reinhammar är docent i nordiska språk och tidigare chef för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA).

Hav och strand.