Gå till innehållet

3/2017

Om metaforernas kraft

Artiklar

Henrik Hu

Vill man att ens läsarskara fattar mer än orden bara är det värt att komplettera …

Grammatik i tidigt fullständigt språkbad

Artiklar

Eeva-Liisa Nyqvist

Hur kan man utveckla grammatikundervisningen i språkbad för att göra undervisningen mer effektiv?

Fönster, vindöga och andra gluggar i nordiska språk

Artiklar

Caroline Sandström

I vår nordiska språkgemenskap har många ord för fönster använts genom tiderna.

Språkfrågor

Artiklar

Monica Äikäs

Hus Fråga: Ska jag skriva riksdagshuset med liten bokstav eller Riksdagshuset med stor? Namn skrivs …

På den grymma tiden då man var slav

Artiklar

Pia Mikander

Västerlänningar presenteras ofta som mer betydelsefulla än andra människor i världen i våra läroböcker. Finns det något man kan göra åt detta?

Barns och ungas läsande i Svenskfinland

Artiklar

Katarina von Numers-Ekman

Katarina von Numers-Ekman var Svenskfinlands egen läsambassadör i tre år. Här berättar hon vilka insikter hon kommit till under åren som läsambassadör.

Digitala texter

Aktuell litteratur

Anna Maria Gustafsson

Dansken Kresten Bjergs bok Den digitale læsers hjerne. En skrivguide til fagfolk är precis som …

Textgranskningsråd från A till Ö

Aktuell litteratur

Bianca Holmberg

När författarna till Uppdrag textgranskning skriver om sina tilltänkta läsare nämner de både dem som …

Finlandssvenskan mister sin exotism

Aktuell litteratur

Olle Josephson

”Finlands svenska myndighetsspråk förefaller vara i kläm mellan två normer: den klarspråkspräglade sverigesvenska myndighetsprosan och …

Nya skrivregler

Aktuell litteratur

Ann-Marie Wikström

Den fjärde upplagan av Svenska skrivregler kom ut i våras. Skrivreglerna ges ut med åtta–nio …