Vill man att ens läsarskara

fattar mer än orden bara

är det värt att komplettera

med en bild som säger mera.

 

Tänker du på bara tecken

ser du bågarna och strecken,

men de bilder du kan måla

får berättelsen att stråla.

 

Tanken styrs mot det vi känner,

riktar själens små antenner

emot kroppens alla sinnen,

gräver djupt bland våra minnen.

 

Gränsen mellan ord och bilder

suddas ut för den som vill där

metafåren går i hagen

med betydelsen i magen.