Sara Rösare & Anki Mattson: Uppdrag textgranskning. En bok om att förbättra andras texter. Prodicta 2016. 169 sidor.
Sara Rösare & Anki Mattson: Uppdrag textgranskning. En bok om att förbättra andras texter. Prodicta 2016. 169 sidor.

När författarna till Uppdrag textgranskning skriver om sina tilltänkta läsare nämner de både dem som är utbildade inom språkområdet och jobbar professionellt med textgranskning och dem som inte har någon språklig utbildning men är intresserade av textgranskning. Det säger sig självt att de behov av råd och vägledning som en professionell textgranskare har skiljer sig en hel del från amatörgranskarens, och det märks också i Uppdrag textgranskning.

Mycket grundläggande

Boken känns som en komprimerad kurs i textgranskning från A till Ö, där författarna börjar med att beskriva vad textgranskning är. De ger konkreta råd som säkert i många fall är självklara för en van textgranskare men som ger en ovan textgranskare värdefulla redskap för granskningen. De beskriver själva målet med textgranskningen, vilka nivåer av textgranskning det finns och hur de skiljer sig från varandra, hur man beräknar tidsåtgång och så vidare. Läsaren får också goda och konkreta råd för hur man som textgranskare kan etablera en god kontakt med uppdragsgivaren redan från början. Författarna lämnar inget åt slumpen utan går ner på detaljnivå, som till exempel när de uppmanar läsaren att inte underskatta värdet av småprat i kontakten med skribenten. Ibland blir det rentav lite väl grundläggande, som när de beskriver vad verb och substantiv är för något.

Överskådlig modell för textgranskning

Författarna är systematiska och konkreta genom hela boken, inte minst i den del som handlar om själva textgranskningen. Det kapitlet är överskådligt indelat i åtta punkter för hur man kan gå till väga när man språkgranskar en text. Författarna ger en checklista med konkreta frågor, till exempel:

  • Passar innehållet läsarna och syftet?
  • Går det att följa textens röda tråd?
  • Passar textens stilnivå i sammanhanget?

Författarna utgår sedan från de här frågorna när de fördjupar textgranskningsmodellen ytterligare. Det gör det lätt att tillämpa modellen, speciellt som varje punkt är illustrerad med exempelmeningar och fördjupande frågor som textgranskaren kan ställa under processen. I princip är de aspekter som författarna tar upp desamma som en skrivhandledning skulle ta upp: mottagaranpassning, meningsbyggnad, konsekvens i ordvalet, styckeindelning, disposition, rubriker och så vidare, men sedda ur en textgranskares perspektiv genom att författarna utgår från att det finns en färdig text som måste ändras. Nybörjaren på området får till och med en kurs i hur Spåra ändringar i Word fungerar.

Praktisk och konkret

Även om Uppdrag textgranskning är mycket grundläggande, nämner författarna ofta specifikt myndigheter och organisationer och tar upp vilka särskilda utmaningar den som granskar texter från sådana kan stå inför. Det här är på lite förvirrande, eftersom nybörjarperspektivet och den professionellas behov av att utveckla sitt granskande flyter ihop. Samtidigt får det mig att känna att boken är till för just sådana som mig, som har en språklig examen men inte har textgranskat så mycket. En nybörjare med en gedigen grund att bygga vidare på. Jag fick många aha-upplevelser under läsningen, och också råd som jag definitivt kommer att ha nytta av när jag läser och kommenterar till exempel mina kollegors texter.

Uppdrag textgranskning är en handbok i ordets rätta bemärkelse – praktisk, konkret och lätt att tillämpa. Störst nytta kanske den gör för dem som har en viss erfarenhet av att arbeta med texter och språk, men inte är fullblodsproffs på området.