Gå till innehållet

3/2016

Storverk om Estlands bebyggelsenamn

Aktuell litteratur

Marianne Blomqvist

Peeter Päll och Marja Kallasmaa (red.): Eesti kohaniemraamat. Eesti Keele Instituut, Võru Instituut och Eesti Kirjandusmuuseum. Eest Keele Sihtasutus: Tallinn 2016. 1 055 sidor + kartor.

Du med tittaren före du-reformen

Artiklar

Maria Fremer

Du-reformen skedde i Sverige i slutet av 1960-talet, men i svenska reklamfilmer kunde tittaren duas redan tidigare – åtminstone i skämtsamma sammanhang.

Positiv inställning till tvåspråkiga möten

Artiklar

Det kan väcka irritation om en fullmäktigeledamot under ett tvåspråkigt fullmäktigemöte upprepar sig och säger …

Flerspråkighet och integration på nordiska språkmötet

Artiklar

Bianca Holmberg

Temat för årets nordiska språkmöte var Ett flerspråkigt samhälle – ett mycket aktuellt ämne både …

Ordlustan

Artiklar

En herr A.F. Dalin tog sig för pannanoch satte sig vid pennan dan därpå.Han skrev och …

Arbetet för nationalspråken är långsiktigt

Artiklar

Bianca Holmberg

– Förvaltningsreformen är en stor sak för hela Finland, men speciellt för den svenskspråkiga befolkningen, säger språkrättsrådet Corinna Tammenmaa.

Språkinstitutet har ny direktör

Artiklar

Filosofie doktor, professor Ulla-Maija Forsberg utnämndes i juni 2016 till direktör för Institutet för de …

Det viktiga terminologiarbetet

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

Tänkta termer. Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv. Red. Nina Pilke och Niina Nissilä. VAKKI Publications 5, Vasa 2016. 299 sidor.

Det färöiska språket är en överlevare

Artiklar

Leila Malmefjäll

På Färöarna är språksamhället både komplext och nytt. Språkbruk talade med tre färingar om grannspråksförståelse, om att skriva låtar på sitt modersmål och om hemligheten bakom detta lilla språks överlevnad.

Får man tala dialekt i radio?

Artiklar

Jenny Stenberg-Sirén

Inställningen till regionala drag i radiospråket har blivit liberalare de senaste decennierna, men det finns fortfarande åsikter om hur mycket redaktörernas språkliga bakgrund får höras i etern.