Gå till innehållet

3/1998

Passningstid

Artiklar

Fråga: Är det rätt att översätta valmiusaika med ”beredskapstid” då man talar om mobiltelefoner? Svar: …

Röstblevlåda

Artiklar

Fråga: Vad heter puhepostilaatikko eller voice mail på svenska? Svar: Det heter röstbrevlåda. En röstbrevlåda …

Österbottniska skolelevers språkliga verklighet

Artiklar

Åsa Mitts

Relationen mellan dialekt och riksspråk är mångfasetterad. Inställningen till dialekter i dag är liberal och uppmuntrande, men samtidigt behöver språkbrukarna en gemensam norm. Åsa Mitts, förste arkivarie vid Språkarkivet, Svenska litteratursällskapet, diskuterar balansgången mellan de olika språkvarieteterna utgående från sin avhandling pro gradu om dialekttalande elever i Närpes.

Nationalencyklopedins ordbok på cd-rom

Artiklar

Nina Martola

Elektroniska ordböcker blir allt vanligare. Fördelarna med dem är många: de erbjuder bland annat mångsidigare sökmöjligheter än det traditionella bokformatet och kan också låta användaren lyssna på uttalsangivelser. Lexikograf Nina Martola presenterar National-encyklopedins ordbok på cd-rom som utkom för drygt ett år sedan. Denna presentation är en starkt förkortad version av en recension som kommer att ingå i LexicoNordica 5, som utkommer i november 1998.

Språk i Norden 1998

Aktuell litteratur

Mikael Reuter

Nordiska språkrådets och de nordiska språknämndernas årsskrift Språk i Norden 1998 innehåller som vanligt dels …

Forskning i fackspråk

Aktuell litteratur

”Utan tillgång till vetande på våra nationalspråk kan vi inte upprätthålla en hög allmänbildning och …

Internationellt om flerspråkighet

Aktuell litteratur

Mikael Reuter

I mars 1997 hölls en nordisk tvåspråkighetskonferens i Vasa, och ett av huvudtemana var ”Den tvåspråkiga staden”. Trots att konferensen i princip var nordisk deltog också forskare från andra länder.

Bonniers svenska ordbok i ny upplaga

Aktuell litteratur

Bonniers svenska ordbok, som kom ut i sin första upplaga 1980, verkar i viss mån …

Mångkulturalism

Artiklar

Fråga: Hur ska jag översätta finskans monikulttuurisuus? Svar: På svenska talar man om mångkulturalism. Det …

Uppdateringen av Stora finsk-svenska ordboken

Artiklar

Eva Orava, Ilse Cantell

Vårt samhälle förändras ständigt och språket med det. En ordbok blir allt snabbare föråldrad om den inte uppdateras, och med dagens moderna teknik kan uppdateringen göras snabbare och effektivare än hittills. Stora finsk-svenska ordboken utkom i maj 1997, och uppdateras nu med en cd-romversion. Förlagsredaktör Ilse Cantell och fil.stud. Eva Orava beskriver arbetet med uppdateringen.