Fråga: Är det rätt att översätta valmiusaika med ”beredskapstid” då man talar om mobiltelefoner?

Svar: Nej. Den tid under vilken en mobiltelefon eller en sladdlös telefon kan vara påslagen och passa inkommande samtal utan ny laddning av batteriet (eng. stand-by-time, fi. valmiusaika) kallas på svenska passningstid. Vi ska inte av det finska valmiusaika låta oss förledas att använda ”beredskapstid”. På svenska avser nämligen beredskapstid något helt annat: det är den tid under vilken en person inom vissa yrken tjänstgör i beredskap, färdig att rycka ut om det behövs (alltså ett slags jour eller bakjour). Termen förekommer bl.a. i arbetstidslagstiftning. Också i fråga om utryckningsfordon som ambulanser talar man om beredskapstid. Dessutom kan beredskapstid förstås avse den tid landet är försatt i beredskap vid en krissituation.