Svar: Man skriver ordningstal med siffror följda av kolon och den sista bokstaven i ordningstalet: 1:a, 2:a, 3:e, 57:e osv. För det mesta går det bra att skriva ordningstal med bokstäver, om det inte är frågan om formell numrering:

Hon åkte på sin första utlandsresa. Det blev tredje gången gillt. Har du träffat Bertils fru i andra giftet?

Om det står absolut klart av sammanhanget att en siffra uttrycker ordningstal, kan den stå ensam: 2 person pluralis, 4 upplagan. Datum och regentnummer skrivs alltid utan ändelse:

 Han har födelsedag den 27 april. Lönen betalas den 30 varje månad. Ludvig XIV kallas för Solkungen.

På många andra språk, bl.a. på finska, uttrycks ordningstal med siffror och en punkt, men det skrivsättet hör inte hemma i svenskan.