Gå till innehållet

1/2017

Ett triumfkort på hand – om språkliga feltolkningar

Artiklar

Monica Äikäs

Vårt språk innehåller feltolkade ord och uttryck av olika slag. En del av dem används i vida kretsar medan andra är individuella feltolkningar.

Unik utbildning på unikt språk

Artiklar

Maria Andersson-Koski

För första gången på över trettio år pågår en utbildning på finlandssvenskt teckenspråk. Målet med instruktörsutbildningen är att stärka det allvarligt hotade språket.

Engagerad språkdiskussion inom Nordiska rådet

Artiklar

Borde finska och isländska bli officiella arbetsspråk inom Nordiska rådet? Frågan har initierats av de …

Främmande ord är ett viktigt tema i Svenska skrivregler

Artiklar

Ola Karlsson

Den normkritiska språkvården har satt spår i den nya upplagan av Svenska skrivregler, liksom behovet av att hantera främmande ord och namn och att skriva i sociala medier.

I Katalonien slipas de språkliga strategierna

Artiklar

Robin Valtiala

Efter en vistelse i Arenys de Mar norr om Barcelona, under vilken jag har blivit charmad av det katalanska språket, har jag läst om vad språkvetare och författare i regionen har för inställning till begreppet språknorm, och blivit charmad en gång till.

Skolspråk, attityder och identiteter

Aktuell litteratur

Bianca Holmberg

Svenskan i Finland 16. Redaktörer: Jaana Kolu, Mikko Kuronen & Åsa Palviainen. Jyväskylä Studies in Humanities 298. 193 sidor.

Svenska Akademiens Finlandspris till Fred Karlsson

Artiklar

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2016 har tilldelats fil.dr, professor emeritus Fred Karlsson. Priset, som …

Framställningen av lucia skapar myter om olika grupper

Artiklar

Bianca Holmberg

Hufvudstadsbladets gestaltning av lucia konstruerar ett idealiserat Svenskfinland med en symbolisk överklass, en medelklass och en underklass, enligt Tiina Räisäs doktorsavhandling.

Ånga och ord krossar myten om inbundna finländska män

Krönikan

Thomas Lundin

Ack du kära bastu. Fristad i stress och tristess. Du ordens förlösare. Lågmälda samtal. Nakna. …

Språkbadet blir barnens gemensamma projekt

Artiklar

Marjo Savijärvi

Det svenska språkbadet för finskspråkiga barn firar 30-årsjubileum i år. Språkbad är en effektiv metod att undervisa språk. Men hur går språkinlärningen till i språkbadet?