Gå till innehållet

från Skribent

Peter Slotte

Mannens hemliga ting

Artiklar

Peter Slotte

Skräppor är ett välkänt finlandssvenskt ord för testiklar, men det finns många fler ord för ”mannens hemliga ting”.

Lars Huldén 1926–2016

Artiklar

Peter Slotte

”Författaren och översättaren” var massmediernas vanliga epitet om Lars Huldén dagarna efter hans bortgång den 11 oktober 2016.

Kär cykel har många namn

Artiklar

Peter Slotte

Sedan den tiden har under min uppväxt velocipeden varit min käraste vän, och knappast har vårsolen hunnit smälta de sista drifvorna, förr än jag skyndat ut på vägar och stigar med min velociped. Den mognare ålder, jag nu uppnått, har ingalunda slappat mitt intresse för hjulsporten; jag är i dag lika hängifven densamma som jag var det under min uppväxt, måhända ändå mer. Adolf Östberg, Den moderna velocipeden och dess ryttare. Illustr. handbok för hjulsportens utöfvare. Stockholm 1894.

Bada i sjön eller simma i träsket?

Artiklar

Peter Slotte

I Finland finns många träsk, som sitt namn till trots går bra att både simma …

Praktverk om språk i Sverige – inte bara svenska och inte bara Sverige

Aktuell litteratur

Peter Slotte

Sveriges Nationalatlas. Språken i Sverige. Red. Östen Dahl och Lars-Erik Edlund. Norstedts Förlagsgrupp AB. Stockholm …

Kurt Zilliacus in memoriam

Artiklar

Mikael Reuter, Peter Slotte

Kurt Zilliacus, som ledde den svenska verksamheten vid Forskningscentralen för de inhemska språken under centralens …

Svenska ortnamn – stort och smått

Aktuell litteratur

Peter Slotte

Ortnamnen i Sverige kan vi numera enkelt få veta väsentligheter om tack vare ett par …

God ortnamnssed

Artiklar

Peter Slotte

I Sverige stadgar kulturminneslagen att ortnamn ska behandlas enligt ”god ortnamnssed”. Ortnamnsexperten Staffan Nyström diskuterar i Ortnamnen och kulturminneslagen elva typfall som aktualiserar tolkning av vad god ortnamnssed är. Peter Slotte, namnvårdare på Forskningscentralen för de inhemska språken, har läst Nyström.

Ritva Liisa Pitkänen sextio och professor

Aktuell litteratur

Peter Slotte

Specialforskaren vid Forskningscentralen för de inhemska språken Ritva Liisa Pitkänen, bäst känd som expert på …

Anvisningar för namnplanering inom tvåspråkiga områden

Artiklar

Peter Slotte, Samuli Aikio, Sirkka Paikkala

På tvåspråkiga områden krävs särskild omsorg och varsamhet i översättningen av ortnamn för att namnens kulturvärde inte ska gå förlorat. Tre av Forskningscentralens namnexperter, Samuli Aikio, Sirkka Paikkala och Peter Slotte, ger en bakgrund till principerna för hur man skapar nya ortnamn på en tvåspråkig ort. De har också sammanställt en hustavla för namnplaneraren.