Gå till innehållet

från Skribent

Peter Slotte

Om gammalt och nytt i vår almanacka

Artiklar

Peter Slotte

Ortnamnen – minnen i miljön

Artiklar

Peter Slotte

Ortnamnen utgör i många fall det äldsta vi har kvar av det förflutna i vår kulturhistoria. Men vad betyder ortnamnen, hur har de upp­­kommit och hur utvecklas de? Fil.dr Peter Slotte, sakkunnig på ortnamn och namnvård, presenterar dagarna för Europas byggnads­arv, som i år har ortnamnen som tema.

Tonvis med tonfisk

Artiklar

Peter Slotte

stoppar vi i oss varje år. Det oljiga eller vattniga  innehållet i plåtburkarna från Thailand, …

Gammalt och nytt i den kommunala namngivningen

Artiklar

Peter Slotte

Hur skapas nya vägnamn i kommunerna? Hur har gatorna fått sina namn i äldre tider? Vilka krav ställer tvåspråkigheten på namnplaneringen? Namngivningen förr och nu presenteras här av Peter Slotte, som belyser diskussionen med exempel från Helsingfors.

”Supa barnsängsskål” Från barnfot till barntå och finskans varpajaiset

Artiklar

Peter Slotte

Vägnamn på två språk

Artiklar

Peter Slotte

Peter Slotte är sakkunnig i fråga om svenska ortnamn inom Forskningscentralen för de inhemska språken. Han har disputerat på nordösterbottniska sjönamn och arbetat med ortnamnsvård sedan 1960-talet. Forskningscentralens namnrådgivning har under de senaste åren i stor utsträckning sysselsatts med problem som gäller nya vägnamn i kommunerna.

Dialektala ruskigheter

Artiklar

Peter Slotte

Språkbruk har fått ett par frågor om ord i våra dialekter. Orden kommenteras här av Peter Slotte, huvudredaktör för Ordbok över Finlands svenska folkmål. Prefixet o- har många användningar i svenskan. Här tar vi upp verbet osåras och dess betydelse. Frågeställaren "dialektspråkig svenskösterbottning" från Karleby får svar på sina frågor om dialektens tikåt är besläktat med norskans tåke, samt om ordet rosk är ett lån från finskan.

Dialektspalten

Artiklar

Peter Slotte

I Språkbruks dialektspalt behandlas dialektala finlandssvenska ord och uttryck. Läsarna kan sända in sina frågor till bladet, dör de sedan tas om hand redaktionen för Ordbok över Finlands svenska folkmål. Den här gånge är det huvudredaktören som svarar.

Skandinavisk ordhjälp

Aktuell litteratur

Peter Slotte

Det senaste tillskottet till Norstedts randiga ordboksserie är en mycket speciell ordbok, den tre-språkiga ”Skandinavisk …

Topelius på tuppen?

Artiklar

Peter Slotte