Gå till innehållet

från Skribent

Maria Rönnbacka

Dialektologer samlades i Mariehamn

Artiklar

Maria Rönnbacka

Vart fjärde år samlas dialektforskare från hela Norden till konferens. Den 20–23 augusti 2014 gick …

Fältarbete i södra Österbotten

Artiklar

Maria Rönnbacka

Forskare och studenter med intresse för talspråk, stadsnamn och attityder åkte till Sydösterbotten i september …

Tärjor och ramt

Artiklar

Caroline Sandström, Maria Rönnbacka

För att ge sin text lokal förankring kan författare som stilmedel utnyttja ord och uttryck ur det dialektala ordförrådet. I den här artikeln behandlar vi orden tärja och ramt som nyligen uppmärksammats för att de har använts i två nyutgivna finlandssvenska romaner av Ulla-Lena Lundberg och Kaj Korkea-Aho.

Vietnamesiska finlandssvenskar – identitet i samtal

Artiklar

Maria Rönnbacka

Andraspråksforskningen i Finland har hittills fokuserat främst på språkinlärare med finska som andraspråk. I den här artikeln behandlar jag språkanvändningen hos en grupp andra generationens invandrare med svenska som andraspråk. Ett övergripande syfte med min undersökning har varit att undersöka hur dessa individer konstruerar identiteter i samtal.

Böte – ett omtvistat ortnamnselement

Artiklar

Maria Rönnbacka

Forskarseminariet i nordiska språk vid Helsingfors universitet sammanträdde den 18 april för att lyssna på professor emeritus Lars Huldén som föreläste under rubriken ”Böte – ett omtvistat ortnamnselement”. Namn som innehåller böte förekommer längs Sveriges östkust från Blekinge till norra Uppland, i den åländska skärgården och längs Finska vikens norra kust. Fyra namn har dessutom upptecknats öster om Kvarken.

Business och andra affärer

Artiklar

Maria Rönnbacka, Sandra Holmgård

Den 15 maj arrangerades Språkvårdsdagen för 20:e gången i samarbete mellan Hugo Bergroth-sällskapet, Institutet för de inhemska språken och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Ett språk att älska

Aktuell litteratur

Maria Rönnbacka

Svenskan – ett språk att äga, älska och ärva. Språkförsvarets antologi. Redaktörer: Per-Åke Lindblom och …

Diskussionen om hen

Artiklar

Maria Rönnbacka

I Språkbruk 1/2010(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) uppmärksammade vi det könsneutrala pronomenet hen eftersom …