I Språkbruk 1/2010(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) uppmärksammade vi det könsneutrala pronomenet hen eftersom den finlandssvenska tidskriften Ny Tid 3/2010 genomgående hade valt att använda hen i stället för  han eller hon. Den senaste tiden har hen varit föremål för heta diskussioner, framför allt i sverige­svenska medier. Ett av skälen till att debatten intensifierats är att Sverige fått sin första svenska barnbok där hen uteslutande används som personligt pronomen. Boken heter Kivi och monsterhund och dess författare är Jesper Lundqvist.

Anledningen till att pronomenet hen länge har varit på tapeten bottnar i åsikter om att det vore praktiskt att kunna formulera sig könsneutralt på svenska. Det är sedan länge känt att det är problematiskt att välja pronomen i sammanhang där personens könstillhörighet varken framgår eller är av betydelse. Att använda enbart han anses diskriminerande, medan fraser såsom han eller hon uppfattas som svårhanterliga. Vidare tänker sig många att införandet av hen skulle reducera traditionella könsroller. De som argumenterar mot hen anser att språkliga pronomen knappast har något samband med jämställdhet, och att man inte kan införa nya ord med avsikt att förändra verkligheten. Förändrade tänkesätt kan bidra till att nya ord etableras, men förändringar i språksystemet låter sig inte ske hur som helst.

Debatten kring hen som könsneutralt pronomen är på intet sätt avslutad och vilken vändning den tar kan bara framtiden utvisa.