I praktiken används åtminstone de tre första orden säkert i stor utsträckning som synonymer, men tittar man lite närmare på hur de definieras i ordböckerna börjar vissa nyansskillnader träda fram. Violett tycks vara ett slags basord, för det används ofta som utgångspunkt i definitioner av de övriga orden.

Violett och lila definieras bägge som färger mellan blått och rött, men ’vanligen närmare blått’. Violett har anknytning till viol och definieras som ’violfärgad’, ’blåröd’. Det är ofta fråga om en tämligen mild färg, sägs det. Lila har i sin tur anknytning till syrenblom och definieras som ’syrenfärgad’ Ursprunget är det franska ordet lilas ’syren’, ’syrenfärg’. Lila sägs vara en blekviolett färg.

Gredelint är en färg som lutar mer åt rött än de två föregående. Färgen definieras som liggande mellan rött och blått, och ett par ordböcker kallar färgen ’rödviolett’. I motsats till violett och lila sägs gredelint vara en bjärt färg.

Purpur är den rödaste av de fyra nyanserna. I ordböckerna talas det om ’rött’, ’rödviolett’ eller ’violettrött’. I en ordbok sägs det i synnerhet vara fråga om ’djupt rödviolett’ eller ’djupt rött’. Färgämnet purpur utvanns förr ur purpursnäckan och var sällsynt och dyrbart.

Så långt ordboksdefinitionerna. En annan sak är att vi kan uppleva färger subjektivt. Vi kan till exempel ha olika åsikt om vad som är blått och vad som är lila.