Charlotta af Hällström-Reijonen är ny avdelningschef för Språkinstitutets svenska avdelning.
Charlotta af Hällström-Reijonen är ny avdelningschef för Språkinstitutets svenska avdelning.

Charlotta af Hällström-Reijonen tog vid årsskiftet över som chef för svenska avdelningen vid Språkinstitutet efter Nina Martola, som var avdelningschef 2008–2017.

– De visioner som gäller Språkinstitutet som helhet gäller också oss. Finskan och svenskan ska vara kompletta och samhällsbärande språk, den offentliga kommunikationen ska ske på ett klart och begripligt språk och ute i samhället ska vi vara kända för vår expertis, säger af Hällström-Reijonen.

– Vi ska informera och ge grundförutsättningar för folk att tänka igenom sina synpunkter om språket.

Konkret betonar hon att det är viktigt att språkvårdarna och lexikograferna vid svenska avdelningen bidrar med objektivitet och en välgrundad och genomtänkt språksyn i samhället.

– Vi ska informera och ge grundförutsättningar för folk att tänka igenom sina synpunkter om språket. Vår uppgift är att bidra till en bredare språksyn där man inte bara fokuserar på enskilda detaljer. Språkanvändning handlar mer om situation och person än om rätt och fel.

Forskning och samarbete

I det här sammanhanget betonar Charlotta af Hällström-Reijonen vikten av att det arbete som görs vid svenska avdelningen baserar sig på forskning. Hon ser det som viktigt att kollegiet håller sig ajour med den nyaste språk- och dialektforskningen och att samarbetet med nordiska och europeiska kollegor fortsätter.

– Det är också viktigt att vi jobbar för att trygga återväxten av personer med kunskaper inom vårt område.

Chefskapet innebär att en hel del av Charlotta af Hällström-Reijonens arbetstid går åt till administrativa uppgifter, men hon har planer på att göra en historisk och deskriptiv ordbok över finlandismer när hon får tid över. Lite som ett trevligt ”hobbyprojekt”.