Hundra nyanser av indoeuropeiska. Om moderspråket och hennes döttrar tar oss tillbaka till det ursprungligaste ursprunget till vårt svenska språk och många andra av dagens moderna språk. Författaren Olle Engstrand är professor i fonetik och den här boken rör sig inom hans expertområde, ljudhistoria. Även om ingen vet hur urindoeuropeiskan lät har språkforskare via dess dotterspråk återskapat förstadiet till de moderna indoeuropeiska språken. Engstrand går igenom språkutvecklingen via olika grammatiska skolor med mera, och redogör för språkutvecklingen i ett antal indoeuropeiska språk. Svenska naturligtvis, men också andra germanska språk, romanska språk, keltiska, grekiska och baltoslaviska språk.

Hundra nyanser av indoeuropeiska beskriver hur ljudsystemet i de olika språken har utvecklats. Den som inte har förkunskaper i den ljudskrift som kallas IPA-alfabetet kan ha svårt att hänga med i alla ljudsvängar. Fonetiska termer förekommer naturligtvis i mängd och därför är jag som läsare mycket tacksam över den 40-sidiga ordlistan med förklaringar till termer som postalveolar konsonant, progressiv assimilation och likvidaharmoni. Boken riktar sig mycket riktigt i första hand till universitetsstudenter och lämpar sig till exempel som material i kurser om språkhistoria.