Utan språk och den komplexa kommunikation språket möjliggör hade vi människor inte ens kommit nära alla de färdigheter som har lett till vår dominans på jorden. Vi använder språk för att analysera, debattera och diskutera alla världens problem. Vi använder språk för att begripa, lära ut och studera nya och gamla fenomen. Språket är centralt när det gäller att bevara all vår kunskap, och tack vare språket kan vi utnyttja det våra förfäder förmedlat vidare till oss när vi utvecklar vårt samhälle och försöker anpassa oss till nya omständigheter.

Jag tvekar inte att påstå att språk är nyckeln till det vi kallar intelligens, och vårt kollektiva kunnande bygger på möjligheten att kommunicera och dokumentera allt det vi kan.

Språk är mäktigt och viktigt och fyller en grundläggande social roll. Språk kan också missbrukas. Å ena sidan kan det manipulera våra tankar och leda till många missförstånd, å andra sidan kan det rädda oss i nöd och sammanföra människor trots att de har väldigt olika åsikter. Sammanfattningsvis måste vi verkligen värna om våra språk och hur vi kommunicerar med varandra.

Varför får IT-jättarna styra?

Därför blir man besviken över hur litet vi satsar på språkhantering och språkutbildning. Man kunde tro att det var en självklarhet att vårt samhälle investerade omfattande resurser på en optimering av vår mellanmänskliga kommunikation. Det krävs välfungerande språkteknologiska lösningar för att vi ska kunna manövrera i den digitala världen. Ändå överlåter vi allt detta till vinstdrivna globala företag istället för att skapa transparenta system som vi själva kan kontrollera.

De stora IT-jättarna har förstått hur viktigt det är att förstå och hantera språkliga data. Med glädje ger vi nu villkorslöst över allt vi vet till globala tjänster och blir beroende av dem utan att fundera över det riskabla i det vi gör.

Var är de stora statliga insatserna som kan ge oss säkra och oberoende språktjänster som inte kan missbrukas i en aggressiv kommersiell exploatering? För en tid sedan allokerade statsrådets kansli i Helsingfors 60 000 skrattretande euro för en mångårig tjänst för automatisk översättning. Den har enligt mig mycket större samhällsnytta än krigsmaskiner som kostar skattemiljarder och som är designade för att döda och förstöra.

Fokusera på ett öppet samhälle

Varför är det då så svårt att inse vikten av fungerande kommunikation? Hur mycket elände kunde vi förhindra med resurser som hjälper människor med språkrelaterade funktionshinder? Hur mycket irritation skulle vi slippa med tillgänglig information på allas modersmål? Hur mycket går fel när vi inte hittar rätt information eller missar den?

De stora IT-jättarna har förstått hur viktigt det är att förstå och hantera språkliga data. Med glädje ger vi nu villkorslöst över allt vi vet till globala tjänster och blir beroende av dem utan att fundera över det riskabla i det vi gör.

Det är dags att fokusera på ett samhälle som öppnar möjligheter för alla på samma villkor. Det är dags att tacka de flitiga översättare som informerar oss om pandemier och andra katastrofer på världens olika språk. Det är dags att investera i tjänster som för människor samman istället för att segregera samhället allt mer.

Det är dags att storsatsa på Timo Honkelas ”rauhankone” för att rädda liv och skapa fred med hjälp av kommunikation och intelligent språkteknologi istället för att skramla med våra svärd och visa vilka muskler vi har.

(Redaktionens anmärkning: Det finska begreppet syftar på den nämnda författarens vision, och bok med samma namn, om en ”fredsmaskin” framtagen med hjälp av teknologiska lösningar och artificiell intelligens.)

​​​​​​​**

Opinionsskribenterna ansvarar själva för åsikterna i sina texter.