Gå till innehållet

opinion

Ord är vi

Krönikan

Sia Spiliopoulou Åkermark

”Det är bara ord” säger folk ibland när jag som jurist diskuterar lagar. De säger det sällan rakt ut, men menar att ord som uttalas av andra eller som finns i lagstiftningen är tomma på innehåll, är tomma löften.

Sia Spiliopoulou-Åkermark

En investering i klarspråk kan ge en avkastning på 300 procent

Ledare

Bianca Ortiz Holmberg

Bland Språkinstitutets initiativ till nästa regeringsprogram finns bland annat en satsning på myndighetsspråket i digitala tjänster. En norsk undersökning visar att en investering i begripliga texter ger tillbaka mellan 1,3 och 4 kronor för varje krona som investeras.

Dekorativ bild

Revitaliseringen av meänkieli väntar på att genomföras

Synpunkten

Outi Toropainen

Meänkieli är mera än en finsk dialekt. Språket har en oersättlig identitetsbärande funktion även för dem som mist det, skriver Outi Toropainen i Synpunkten.

Ordbokspolitik är kulturpolitik

Synpunkten

Olle Josephson

Ordboksarbete har blivit både viktigare och kostsammare i ett digitaliserat och mångspråkigt samhälle. Trots ett nybildat konsortiums räddningsoperation i vår för Svenska Akademiens Ordbok kommer staten inte undan sitt långsiktiga ansvar. Det anser Olle Josephson i sitt inlägg om framtiden för Svenska Akademiens Ordbok och ordböcker i allmänhet.​​​​​​​

Språk(teknologi) är nyckeln till intelligens och rättvisa

Synpunkten

Jörg Tiedemann

Språket är nyckeln till det vi kallar intelligens och kollektivt kunnande, skriver Jörg Tiedemann. Därför häpnar han över att vi till synes kritiklöst har överlåtit hanteringen av språkliga data till globala teknologijättar.

Språklig variation är det normala

Synpunkten

Camilla Wide

Som språkvetare ombeds man ibland ge ett snabbt svar på frågor om hur något sägs …

Ge mig konkreta ord

Synpunkten

Maria Fremer

”Välj konkreta ord” skriver vi i vår nyutkomna webbkurs om klarspråk. Det är ett tema …

Ordböcker behöver finansieras

Synpunkten

Charlotta af Hällström-Reijonen

Vi som kan eller lär oss svenska har många ordböcker att tillgå på nätet, och …