Dekorativ bild

För fyra år sedan skrev jag det som jag trodde var min tjugoåttonde och sista ledare i Språkbruk. Men tydligen blev den inte den sista, för här skriver jag en ledare igen. När chefredaktören sedan januari 2021, Bianca Ortiz Holmberg, blev tjänstledig gjorde vi en liten ändring i redaktionen och numera är vi tre i redaktionen.

Pia Westerberg är redaktionssekreterare som tidigare, men vi har nu också fått förstärkning av den rutinerade journalisten May Wikström. Ni kommer att få läsa många av hennes texter i Språkbruk. Pia och May kommer att göra huvudparten av Språkbruk, men jag bidrar med ledare och ibland en och annan artikel, antagligen främst om finlandismer som jag tycker det är så roligt att skriva om.

Sedan jag senast var chefredaktör har Språkbruk blivit en enbart webbaserad tidskrift. Även om jag själv är en vän av papper och fortfarande får trycksvärta på fingrarna när jag läser mina morgontidningar måste jag ändå konstatera att det finns fördelar med en webbaserad tidningsprodukt. De största är antagligen att arbetsprocessen blir smidigare och att läsarna är långt fler på nätet än de någonsin var i den tryckta tidskriften.

Språkinstitutet gjorde nyligen en undersökning av hur våra webbtjänster tas emot. Den visar bland annat att många, särskilt de svenska användarna, hittar dem via de sociala medierna.

En annan skillnad är att Språkbruk inte längre kommer med fyra nummer per år, utan att artiklarna publiceras i en jämn ström. Som läsare kan du gå in på Språkbruks webbplats och kolla vad som publicerats, men det lättaste sättet att få reda på när en ny artikel publicerats är att följa våra sociala medier. Språkinstitutet gjorde nyligen en undersökning av hur våra webbtjänster tas emot. Den visar bland annat att många, särskilt de svenska användarna, hittar dem via de sociala medierna.

Språkbruk finns på Facebook sedan många år tillbaka, men numera också på Instagram. Och Institutet för de inhemska språken hittar du på både Facebook och Twitter. Följ oss där så missar du inte när vi publicerar nytt!

En del har alltså hänt sedan jag skrev min förra ledare, i nummer 4/2017, men allt är inte nytt. Rubriken för ledaren var densamma som i dag och då skrev jag så här:

”[V]i tror fortfarande på vår lilla pärla till tidskrift, bland annat för att Språkbruk är unik. Det finns ingen annan populärvetenskaplig tidskrift om språk på svenska i Finland, och vi vet att språk intresserar finländare, inte minst finlandssvenskar, väldigt mycket. Språkbruk fyller alltså en viktig roll i det finländska medielandskapet.”

Därför är jag glad över mitt nygamla uppdrag!