Gå till innehållet

1/2020

Artificiell intelligens behövs också på finlandssvenska

Artiklar

Linda Mannila

Hittills har språkaspekten inte beaktats särskilt mycket inom artificiell intelligens, men om vi vill få fungerande service på svenska i Finland också i framtiden är det viktigt att börja planera för flerspråkiga lösningar när ny AI-teknologi utvecklas.

Novell

Artiklar

Henrik Hu

  Förnuftig, förståndig, försynt, förvånad, försiktig, förälskad, förundrad, förlägen, förledd.   Förtrollad, förtjust, förhastad, förförd, …