Gå till innehållet

1/1998

Språkvård på Hufvudstadsbladet

Artiklar

Barbro Teir

Under två intensiva höstmånader i fjol samarbetade svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken och Hufvudstadsbladets redaktion. Konstsamfundet finansierade kostnaderna för att en språkvårdare ”bodde på redaktionen” – till skribenternas och läsarnas glädje. Barbro Teir, redaktionschef på Hufvudstadsbladet, berättar om samarbetet.

Ordbok enligt nytt koncept

Aktuell litteratur

Norstedts nya Plusordbok är en ordbok enligt ett nytt koncept. Den är utarbetad på Språkdata …