Gå till innehållet

Opinion

Ord är vi

Krönikan

Sia Spiliopoulou Åkermark

”Det är bara ord” säger folk ibland när jag som jurist diskuterar lagar. De säger det sällan rakt ut, men menar att ord som uttalas av andra eller som finns i lagstiftningen är tomma på innehåll, är tomma löften.

Sia Spiliopoulou-Åkermark

En investering i klarspråk kan ge en avkastning på 300 procent

Ledare

Bianca Ortiz Holmberg

Bland Språkinstitutets initiativ till nästa regeringsprogram finns bland annat en satsning på myndighetsspråket i digitala tjänster. En norsk undersökning visar att en investering i begripliga texter ger tillbaka mellan 1,3 och 4 kronor för varje krona som investeras.

Dekorativ bild

Revitaliseringen av meänkieli väntar på att genomföras

Synpunkten

Outi Toropainen

Meänkieli är mera än en finsk dialekt. Språket har en oersättlig identitetsbärande funktion även för dem som mist det, skriver Outi Toropainen i Synpunkten.

Vuxenchampagne och strumpor på öronen – att intervjua barn kräver respekt och improvisation

Krönikan

Karin Filén

Varje god journalist vet att man ska använda öppna frågor, och det gäller också när man intervjuar barn. Åtminstone så där i princip.

Prata svenska och finska!

Ledare

Bianca Ortiz Holmberg

Modersmålstalare måste ge inlärare chansen att öva sig på språket de håller på att lära sig.

Dekorativ bild

Ska våra lagar kunna benämnas balkar?

Synpunkten

Johan Bärlund

I Finland har ordet balk stämplats som ålderdomligt och otydligt. I Sverige anses det däremot signalera en särskilt viktig, omfattande lagstiftning. Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, anser att Finland i det här fallet uppvisar en bristande förståelse för samnordisk rättstradition.

Förföräldrar – en svensk motsvarighet till grandparents

Synpunkten

Linn Alenius Wallin

Varför finns det inte ett ord på svenska som sammanfattar alla far- och morföräldrar, likt engelskans grandparents eller finskans isovanhemmat?

man-och-pojke

Grundskolan bidrar till jämlikhet och stabilitet

Ledare

Charlotta af Hällström-Reijonen

Den 1 augusti 1972 infördes grundskolan i Finland. Övergången från folkskola, medborgarskola och mellanskola till …

Dekorativ bild

När man skriver för örat

Krönikan

Johanna Grönqvist

Som kulturredaktör och filmkritiker på Svenska Yle jobbar jag med både text, bild och ljud. …

Åttio år för svenskan

Ledare

Charlotta af Hällström-Reijonen

Den 1 juni 1942 grundade Svenska Finlands Folktings fullmäktiges presidium en språkvårdsnämnd. Enligt protokollet skulle …

Dekorativ bild