Gå till innehållet

Opinion

Mera vård och vårdarbete på svenska!

Synpunkten

Jannika Lassus

God organisering av arbetet, språklig handledning och tillräckliga resurser kan förhoppningsvis trygga den svenska servicen inom välfärdsområdena.

Dialektordboken – ett språkets museum som synliggör vår identitet och våra rötter

Synpunkten

Katarina von Numers-Ekman

Den 22 november 2023 offentliggjordes nyheten om att Svenska litteratursällskapet, Svenska kulturfonden, Konestiftelsen och Suomen …

Språket får inte vara ett medel för diskriminering 

Synpunkten

Leena Nissilä

Det är dags för finländarna att göra upp med språkskammen.

Stöttning som superkraft – något om skrivpedagoger och AI

Synpunkten

Annette Kronholm

I en tid där människan konkurrerar med AI behövs lärare som möter, ser och läser eleven genom hela skrivprocessen, skriver Annette Kronholm.

annette kronholm

Revitaliseringen av meänkieli väntar på att genomföras

Synpunkten

Outi Toropainen

Meänkieli är mera än en finsk dialekt. Språket har en oersättlig identitetsbärande funktion även för dem som mist det, skriver Outi Toropainen i Synpunkten.

Ska våra lagar kunna benämnas balkar?

Synpunkten

Johan Bärlund

I Finland har ordet balk stämplats som ålderdomligt och otydligt. I Sverige anses det däremot signalera en särskilt viktig, omfattande lagstiftning. Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, anser att Finland i det här fallet uppvisar en bristande förståelse för samnordisk rättstradition.

Förföräldrar – en svensk motsvarighet till grandparents

Synpunkten

Linn Alenius Wallin

Varför finns det inte ett ord på svenska som sammanfattar alla far- och morföräldrar, likt engelskans grandparents eller finskans isovanhemmat?

man-och-pojke

Ordbokspolitik är kulturpolitik

Synpunkten

Olle Josephson

Ordboksarbete har blivit både viktigare och kostsammare i ett digitaliserat och mångspråkigt samhälle. Trots ett nybildat konsortiums räddningsoperation i vår för Svenska Akademiens Ordbok kommer staten inte undan sitt långsiktiga ansvar. Det anser Olle Josephson i sitt inlägg om framtiden för Svenska Akademiens Ordbok och ordböcker i allmänhet.​​​​​​​

Språk(teknologi) är nyckeln till intelligens och rättvisa

Synpunkten

Jörg Tiedemann

Språket är nyckeln till det vi kallar intelligens och kollektivt kunnande, skriver Jörg Tiedemann. Därför häpnar han över att vi till synes kritiklöst har överlåtit hanteringen av språkliga data till globala teknologijättar.

Språklig variation är det normala

Synpunkten

Camilla Wide

Som språkvetare ombeds man ibland ge ett snabbt svar på frågor om hur något sägs …