Gå till innehållet

från Skribent

Martin Persson

Doktorand i nordiska språk vid Stockholms universitet. Foto: Mia Myrkheimr

Spår av svenska i finskan

Artiklar

Martin Persson

Att det finska ordet appelsiini kommer från apelsin är inte svårt att se, men att tuoli har sitt ursprung i svenskans stol är inte självklart. Det här är den första artikeln av två som handlar om svenska lånord i finskan. Den andra delen ingår i Språkbruk 3/2019.

Klassisk nordistisk avhandling om fornsvenska

Aktuell litteratur

Martin Persson

Johan Schalin: Preliterary Scandinavian sound change viewed from the east. - Umlaut remodelled and language contact revisited. Nordica Helsingiensia 54. Finskugriska och nordiska avdelningen vid Helsingfors universitet, 2018.