Gå till innehållet

från Skribent

Bengt Ahlfors

Krusbär och visimatanter

Krönikan

Bengt Ahlfors

Ord och uttryck har sina öden. De färdas över tid och rum, över gränserna från ett språk till ett annat. Ibland uppstår de spontant ur en konkret situation, till exempel i en familj, och ingår i en jargong, välbekant för dem som är inne, men obegriplig för alla andra.

Reality Bites?

Artiklar

Bengt Ahlfors

Författaren och regissören Bengt Ahlfors tar i sitt bidrag upp filmtitlar i biografannonser. Han frågar sig bl.a. varför så många filmer saknar ett svenskt namn och pekar på en rad inkonsekvenser i fråga om namnen.

Ord, ord, ord! Tankar kring det finlandssvenska scenspråket

Artiklar

Bengt Ahlfors

Måste teaterspråket låta naturligt, såsom språket låter i verkligheten? Hur skall man återge t.ex. engelsk slang på finlandssvenska? Kan ett skådespel som utspelar sig i Helsingfors smärtfritt omplanteras i Stockholm utan att något går förlorat? Det finlandssvenska scenspråket diskuteras här av författaren och regissören Bengt Ahlfors. Artikeln bygger på en föreläsning som han höll på Helsingfors universitet den 14 oktober 1994 på symposiet Svenskan i Finland 3.