Fråga: Vad har ordet varnagel för ursprung?

Varnagel betyder ’varnande exempel’. I forna tider verkställdes straffen oftast offentligt för att tjäna som avskräckande exempel för andra, androm till varnagel. Ordet varnagel kommer från fornsvenskans varnaghle ’varning’, en sammansättning av var- ’beskyddande’ (jämför värja) och nagle ’spik’ (jämför en nagel i ögat). Den ordagranna betydelsen hos varnagel är alltså ’spik som skyddar’, men ordet kan möjligen också tolkas som ’spik inslagen i väggen för att påminna om något’.