Fråga: Finns det någon svensk motsvarighet till finskans tuliainen?

Finskans tuliainen hör till kategorin ord som ofta plockas fram som absolut exempel på att ”svenskan är så mycket fattigare än finskan”. Men att ett språk saknar ett visst ord som finns i ett annat innebär naturligtvis inte att det språket är fattigare. Samma fenomen kan uttryckas på olika sätt i olika språk. När det gäller tuliainen finns det inte någon heltäckande ett-till-ett-motsvarighet i svenskan, men fenomenet att man tar med sig något till någon när man varit på en resa eller är hembjuden till någon finns förstås på svenska också, men det uttrycks på olika sätt i olika sammanhang.

I många fall motsvaras tuliainen helt enkelt av present i svenskan. Man säger t.ex. att man tar med sig en present till värdarna, man köper presenter till sin familj och sina vänner när man varit på en längre resa osv. När man går på fest till någon kan man ta med sig en gå-bort-present (eller gåbortspresent), en middagspresent eller helt enkelt en present till värden/värdinnan.

I äldre tider talade man också i svenskan om förning. Förning används dock bara om matvaror, framför allt om kalasmat. Ordet förekommer i Svensk ordbok där det definieras som ’matvaror som medfördes till en gillesgård av de inbjudna eller sändes dit i förväg’.