Den sverigefinska språkvårdstidskriften Kieliviesti utkommer från och med i år med 3 nummer årligen i stället för som tidigare 4 nummer per år. Orsaken är ansträngd ekonomi.

De sverigefinska språkvårdarna på Institutet för språk och folkminnen är numera bara två till antalet, efter att Kieliviestis tidigare chefredaktör Hannele Ennab gått i pension i januari i år. Ännu för ett par år sedan var de finska språkvårdarna vid institutet fyra till antalet.  Med bara två anställda finns det inte resurser att ge ut mer än tre nummer per år, eftersom mycket annat språkvårdararbete också ska göras, t.ex. språkrådgivning och terminologiskt arbete, säger den nya chefredaktören Riina Heikkilä.

Sedan år 2009 innehåller Kieliviesti även material på meänkieli, som i likhet med finskan är ett nationellt minoritetsspråk i Sverige.

Riina Heikkilä hoppas att nedskärningen är en tillfällig lösning och att fler språkvårdare kommer att anställas så att Kieliviesti i framtiden kan utkomma med fyra nummer igen. Kieliviesti har en upplaga på 700, och den har inte minskat under de senaste åren.