Fråga: Vad heter priset i den tävling som fått sitt namn efter Runeberg: Runebergpriset eller Runebergspriset? Det heter Augustpriset och Nobelpriset, men Runebergsdagen. Finns det en entydig regel för sådana här sammansättningar eller ska man ”smaka sig fram”?

Det finns vissa regler för när det ska vara foge-s i sammansättningar. När det gäller Runebergspriset kan vi tillämpa den regel som säger att foge-s ska sättas ut om förledet i sig är en sammansättning. Det heter ju t.ex. fotbollsplan med s därför att förledet består av fot + boll. Samma sak gäller Runebergspriset där förledet består av Rune + berg.

Också när det gäller Augustpriset och Nobelpriset kan vi hänvisa till regler. Augustpriset följer den regel som säger att foge-s inte sätts ut om förledet slutar på s eller en konsonantgrupp där s ingår. Nobelpriset åter följer en regel som säger att s saknas om förledet slutar på betonat -ell.

Det är ibland svårt att avgöra om det ska vara -s i fogen, och i många fall finns det inga tydliga mönster. Är man osäker är det bäst att ta kontrollera i t.ex. SAOL om det finns andra sammansättningar med samma ord och sedan följa det mönster som tillämpas i dem.