Fråga: Är det någon skillnad på en vakt och en väktare?

Enligt Svensk ordbok är det en hårfin skillnad i betydelse mellan vakt och väktare. Vakt definieras som ’person som utför bevakning’ och väktare som ’person som har till uppgift att hålla vakt’. När det gäller väktare ges dock tilläggen ’särskilt på natten, och ’särskilt om person anställd i bevakningsföretag’. I praktiken verkar dock dessa distinktioner inte upprätthållas: väktare används även om andra vakter än nattvakter, och i Sverige tycks t.ex. Securitasvakt vara vanligare än Securitasväktare.