Mediespråk är seminariet som varje år samlar närmare 250 finlandssvenska journalister. Efterleden –språk kanske är något missvisande, eftersom seminariet bara till en del har brukat handla om språk. I år var ändå en större del av innehållet än vanligt språkrelaterat, vilket naturligtvis gladde Språkbruks redaktör.

Sveriges radios lärda och populära program Språket, som också sänds i Radio Vega, presenterades av redaktören Anna Lena Ringarp och professor Lars-Gunnar Andersson, eller ”den frågebesvarande modulen” som han själv titulerade sig i det här sammanhanget. Språket har sänts sedan hösten 1997, och i programmet med runt 300 000 lyssnare har man nu besvarat närmare 4 000 frågor.

Ringarp och Andersson ser som sitt uppdrag att göra ett program om hur språk används och förändras och om språkets roll i samhället. Programmet ska spegla språkforskningen och samhällsdebatten om språk. ”Nördigt kanske, men också granne med det nödvändiga”, sade Anna Lena Ringarp. Andersson utgår för sin del från att det ”i varje program ska finnas något för min mamma och något för en språklärare”.

Det som väcker intresse är när man märker att ens eget ord inte är andras. Det kom väldigt många svar när Ringarp efterlyste ord för det som i ordboken heter mula ’gnida in (ngns ansikte) med snö på okynne’. Då noterades bl.a. det finlandssvenska dövla av skådespelaren Stina Ekblad; själv tänker jag på verbet pesa som man sade under min skoltid i Helsingfors.

Nördigt men nödvändigt var också Henrik Nilssons föredrag om terminologi och hur viktigt det är för journalisters trovärdighet att inte slarva med termer. Faktiskt så nördigt att man hade kunnat misstänka journalisterna för att sluta lyssna, men det var imponerande att se hur Nilsson med ett rejält mått av självironi fick den krävande publiken på sin sida.

Leila Mattfolk från Språkinstitutet och Maria Vidberg, doktorand vid Helsingfors universitet, fick den föga tacksamma uppgiften att sist på programmet presentera den nya versionen av Svenska ortnamn i Finland. Men de lyckades aktivera publiken genom lite gymnastiska övningar: alla som kände till namnet Östermyra fick ställa sig upp och stå. Nästan samtliga i publiken gjorde det. Därefter fick alla som använder namnet Östermyra stå kvar medan de andra satte sig. Tre stod kvar. Att Östermyra i ortnamnslistan anges som föråldrat är alltså inget att förvånas över.

Även det icke-språkliga programmet var imponerande. Många slagkraftiga och professionella talare avlöste varandra under seminariet. De svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson berättade om sina upplevelser när de blev fängslade och åtalade för terrorism i Etiopien, Paula Salovaara talade om hur det gick till när Helsingin Sanomat sade ja till tabloidformatet och Annette Novak visade på hur mediehusen borde tänka för att klara av alla utmaningar, för att nämna ett par exempel. Kaj Korkea-Aho och Ted Forsström fick hela den morgontrötta publiken att vrida sig av skratt. Det hör till ovanligheterna klockan 9 på morgonen dagen efter seminariemiddagen på de flesta seminarier.