Fråga: Är det någon skillnad mellan orden mer och mera?

Mer och mera är synonyma och i många fall helt utbytbara. Man kan säga både till mer skada än nytta och till mera skada än nytta. Men det finns ändå en skillnad mellan orden såtillvida att mer används i vissa fasta uttryck och mera i andra. Det heter t.ex. mer och mer och inte mer än jämnt men med mera och vad mera är.