Fråga: Ska det heta T-tröja med stort t eller t-tröja med litet?

Enligt Svenska Akademiens ordlista heter det T-tröja med stort t eller eventuellt T-shirt.Det stora T:et illustrerar formen på tröjan. (Observera att T-skjorta är en finlandism.)