Fråga: Vad är det för skillnad mellan en ledning och en sladd?

Ordet ledning har en vidare betydelse än sladd. En ledning är ’en tråd- eller rörformig anordning för fortlöpande transport av elektricitet, värme eller något strömmande ämne’ (Svensk ordbok), t.ex. gasledning, vattenledning, högspänningsledning. En sladd är däremot ett speciellt slag av ledning, nämligen ’elektrisk ledning (innesluten i isolerande material) som löper mellan eluttag och apparat, lampa e.d.’ (Svensk ordbok), t.ex. lampsladd, förlängningssladd.