Fråga: Är det någon skillnad på pluralformerna spaltmillimeter och spaltmillimetrar?

Spaltmillimeter är den normala och neutrala pluralformen: miniformat 195 spaltmillimeter. Formen spaltmillimetrar är en alternativ pluralform. Sådana pluralböjningar framhäver de enskilda enheterna och kallas därför ibland individualiserande. De är ofta mer målande än de normala böjningarna och används därför i mer känsloladdade sammanhang: de sista plågsamma metrarna; åtskilliga är de spaltmillimetrar jag skrivit om detta.