Fråga: Heter det se fram emot något eller se fram mot något?

Både se fram emot och se fram mot kan användas.